Inhoud

‘t Hoveke besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. ‘t Hoveke garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan ‘t Hoveke niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van Google, Alta Vista of andere zoekinstrumenten, is ‘t Hoveke niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekinginstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat ‘t Hoveke geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. ‘t Hoveke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

© Pottenbakkerij ‘t Hoveke

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde  handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de ‘t Hoveke site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd.

‘t Hoveke levert niet aan huis, alle gegevens zijn enkel van toepassing ter plaatse.

Privacy beleid

Raadpleeg hier ons privacy beleid.

Pottenbakkerij ‘t Hoveke
 

Meerskant 3
9800 Meigem(Deinze)
Tel. 32 9 386 50 71
BTW BE0583.918.224